ژاپنی‌ها به ملتی سختکوش و پرکار مشهورند. آنقدر که گاهی چنان غرق کار می شوند که فراموش می‌کنند ساعت کار تمام شده است.