15 فوریه دیروز سی امین سالگرد خروج نیروهای شوروی از افغانستان بود.