چگونه از دام شکست‌های کاری‌مان رها شویم؟

دلایلی که باعث شکست در کسب‌وکارهای خرد و کلان می‌شوند، ریشه در نگرش‌مان و ترسی دارند که از شکست داریم.