استارتاپ گرایند ۲۲ اصفهان، ۵ اسفند برگزار می‌شود

شهر اصفهان در آخرین رویداد استارتاپ گرایند خود در سال ۹۷، میزبان بنیان‌گذار استارتاپ شیپ‌نو خواهد بود. این رویداد پنجم اسفندماه برگزار می‌شود.