آپورچونیتی از دست رفت؛ وداع با کارکشته‌ترین کاوشگر منظومه شمسی

دانشمندان ناسا دیروز، رسما از پایان مأموریت مریخ‌نورد آپورچونیتی پس از ۱۵ سال خبر دادند. در تابستان‌۲۰۱۸، این مریخ‌نورد براثر حادثه خاموش شد.