عده‌ای از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا خانم ایلهان عمر، نماینده مسلمان مجلس را متهم کرده بودند که با نوشتن توییتی درباره حامیان مالی برخی سیاستمداران آمریکایی مرتکب "یهودی‌ستیزی" شده است.