مردی که برای پیداکردن یک مکان خلوت وارد خانه‌ای بدون سکنه در تگزاس شده بود تا با دوستانش ماریجوآنا بکشد با دیدن یک ببر وحشی غافلگیر شد. پلیس ابتدا گمان کرد این مرد دچار "توهم" شده اما اکنون تحقیقاتی برای یافتن صاحب این ببر شروع کرده است.