صبغت‌الله مجددی، اولین رئیس دولت اسلامی افغانستان، دیشب در سن ۹۳ سالگی در کابل درگذشت.