نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا به بی‌بی‌سی گفت که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یک باند افراطی معتقد به برتری نژاد سفید است و افزود که آمریکا را عامل بحران ایجاد شده در ونزوئلا می‌داند.