قیمت خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت قیمت خودرو با هدف جلوگیری از تعطیلی و ورشکستگی خودروسازان داخلی به 5 درصد قیمت حاشیه بازار افزایش پیدا کرد، اما این افزایش قیمت در بهبود کیفیت و ایمنی محصولات تاثیری نداشت. حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت خودروسازان وظیفه دارند کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی را ...

نوشته قیمت خودرو افزایش پیدا کرد تا خودروسازان تعطیل نشوند! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.