نمایندگان پارلمان استرالیا با تصویب یک لایحه مهم، به پناهجویان ساکن اردوگاه‌های جزایر دورافتاده امکان داده‌اند که در داخل خاک استرالیا درمان شوند. پناهجویان و حامیان آنها از رای پارلمان استرالیا استقبال کرده‌اند. تصویب این لایحه شکستی تاریخی برای دولت استرالیا محسوب می‌شود.