بررسی بازی موبایل Arcane Quest Legends

بازی موبایل Arcane Quest Legends، جدیدترین نسخه از مجموعه آرکین کوئست محسوب می‌شود که موفق شده تجربه‌ی قابل قبولی از یک بازی نقش‌آفرینی را روی موبایل فراهم کند.