فیلم "سوگلی" در مراسم یکشنبه شب بفتا بیشترین جوایز را نصیب خود کرده است. فیلم روما ساخته مکزیک بهترین فیلم زبان خارجی بفتا شناخته شده و رامی ملک جایزه بهترین هنرپیشه مرد را برای بازی در نقش فردی مرکوری در فیلم "راپسودی بوهمی" به دست آورد.