مذاکرات جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره آمریکا برای جلوگیری از تعطیلی دوباره دولت فدرال بدون رسیدن به توافق متوقف شده است. کنگره تا روز جمعه ۱۵ فوریه فرصت دارد توافقی را که هنوز به دست نیامده تصویب کند. بودجه دیوار مرزی مکزیک و مسائل مهاجرتی محور اختلافات دو طرف است.