فروغ تاجبخش از چهره فعال در تلاش‌های دادخواهانه خانواده اعدامیان دهه شصت بود. در چهار دهه گذشته و به ویژه پس از اعدام فرزندش انوشیروان لطفی در سال ۱۳۶۷، بارها احضار و بازداشت شده بود.