ایمی کلوباچر، سناتور دمکرات اهل مینه‌سوتا، نامزدی خود در انتخابات مقدماتی حزب دمکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ را اعلام کرده است.