آخرین گزارش بانک مرکزی ایران از عملکرد مالی دولت در نه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت نسبت به سال پیش بیشتر شده.