کاخ توپکاپی: قصر آرزوها و اشک‌های امپراطور عثمانی

کاخ توپکاپی بعد از فتح استانبول به دستور سلطان محمد فاتح ساخته شد. این قصر اکنون یکی از مکان‌های مهم در گشت‌های شهری تور استانبول به‌شمار می‌رود.