مقامات سازمان ملل از طرف‌های درگیر در جنگ یمن خواستند که به آنها امکان دسترسی فوری به یک انبار غلات را در بندر حدیده بدهند. سازمان ملل هشدار داد که غلات ذخیره شده که می‌تواند غذای یک‌ماه بیش از سه و نیم میلیون نفر باشد در معرض خطر فاسد شدن است.