نخست‌وزیر مجارستان با اعلام برنامه‌ حمایت از افزایش فرزند گفته است مادران مجاری با چهار فرزند یا بیشتر برای همه عمر از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. ویکتور اوربان گفت این برنامه، یکی از راه‌های دفاع از آینده مجارستان است بی‌آنکه به سیاست مهاجرتی وابسته باشد.