افسانه‌ای قدیمی می‌گوید شترمرغ که از چیزی بترسد، سرش را زیر شن فرو می‌برد تا به گمان خود از شر دشمن در امان بماند. اثر شتر مرغ نوعی سوگیری شناختی است که ذهن مایل است از برخی مسائل دائماً چشم‌پوشی کند و اصطلاحا خودش را قایم کند. در این گونه مواقع فرد ترجیح می‌دهد سرش را مثل کبک زیر برف پنهان کند.