در شصت و یکمین دوره جوایز گرمی، نخستین آلبوم گروه 'اپیوم‌مون' یا افیون ماه برنده جایزه بهترین آلبوم در بخش نیو ایج شده است.