به دلیل اعتصاب کارگران صنعت نفت ماه‌هاست یک قطره نفت هم صادر نشده مهدی بازرگان نخست‌وزیر وقت می‌کوشد تا کنترل امور را به دست گیرد.