بحرین تقاضای استراداد حکیم عریبی، فوتبالیست بحرینی را که بازداشتش در تایلند با موجی از انتقاد روبرو شده بود، پس گرفته است. مقام‌های تایلند می‌گویند این فوتبالیست به زودی آزاد می‌شود.