بیوگرافی جیمز وات؛ مخترع موتور بخار وات و پیش‌گام انقلاب صنعتی اول

جیمز وات یکی از اسطوره‌های مکانیک و مهندسی است که به‌نوعی نقشی اساسی در شکل‌گیری اولین انقلاب صنعتی ایفا کرد.