چهل سال پیش وقتی انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، دولت نوپای طرفدار شوروی در افغانستان از آن حمایت کرد اما آیت‌الله خمینی به دولت افغانستان که کمونیستی خوانده می‌شد، روی خوشی نشان نداد.