چهل سال پیش در چنین روزی حکومت پهلوی با رهبری آیت‌الله روح‌الله خمینی سرنگون شد.