مخالفان دونالد ترامپ در حزب دمکرات آمریکا، پیشنهاد تصویب قطعنامه ای در کنگره داده اند که عملا می تواند به یک انقلاب صنعتی و اجتماعی منجر شود.