نخستین کسب و کارهای ایرانی از ۴۵ سال پیش در بلوار وست وود لس آنجلس آغاز به کار کردند.