دوره‌ آموزشی تعمیرات موبایل در موبایل آباد

اولین دوره‌ی رسمی آموزش تخصصی تعمیرات موبایل زیرنظر مجموعه‌ی موبایل آباد و با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از ۱۵بهمن در تهران برگزار می‌شود.