به گفته مقام ها حداقل ده نفر در آتش سوزی در دو کشتی باری که با پرچم تانزانیا در نزدیکی تنگه کرچ در دریای سیاه حرکت می کردند کشته شده اند.