سپیده قلیان از ضرب و شتم ممتد، نسبتهای جنسی ناروا و فشارهای روانی طاقت فرسا می گوید