امروز، یکشنبه، ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا وارد سومین سال خود شد. ‏