نیویورک مرکز تحقیق و توسعه بلاک چین تأسیس می‌کند

نیویورک هنوز با قدرت به باور خود بر ارز دیجیتال و بلاک‌چین ادامه می‌دهد. مرکز بلاک‌چین، جدیدترین برنامه شهر در این حوزه است.