کمیسیون انتخابات افغانستان با گذشت سه ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور، نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان را اعلام کرد. بر پایه این نتایج، ۲۳۹نفر به پارلمان افغانستان راه یافته است. در فهرست نتایج مقدماتی نام شماری از نمایندگان منتقد جدی دولت دیده نمی‌شود.