بررسی تویوتا سوپرا مدل ۱۹۹۳ در برنامه جی لنو

جی لنو مجری مشهور آمریکایی، یک دستگاه تویوتا سوپرای مدل ۱۹۹۳ را در گاراژ خود دارد که اتومبیلی خاص در بازار آمریکا محسوب می‌شود.