حسن آقامیری روحانی‌ای که خبرگزاری فارس به وی لقب "روحانی تلگرامی" داده بود از سوی دادگاه ویژه روحانیت به "خلع لباس دائم" محکوم شد. خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشته است که دلیل شکایت از آقای آقامیری "سخنرانی‌ها و مصاحبه‌اش با روزنامه همشهری" بوده است