دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی اسدالله خالد، سرپرست جدید وزارت داخله افغانستان را به "شنکجه افراد و آزار جنسی زنان و دختران" متهم کرده است. این نهاد از آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی خواسته که دارایی‌های آقای خالد را مصادره و به او اجازه سفر با این کشورها را ندهند.