نژادپرستی و تبعیض یا راه‌حلی برای همزیستی؟ افتتاح یک جاده جدید در اطراف بیت‌المقدس به این پرسش دامن زده که آیا اسرائیلی‌ها خط قرمزهای تازه‌ای را زیر پا گذاشته‌اند یا اینکه برعکس، راه‌حلی پیدا کرده‌اند که با امنیت در کنار همسایه‌های فلسطینی‌شان زندگی کنند.