مسئول امور گذرگاه سالنگ‌ که پایتخت افغانستان را به ولایت‌های شمالی و همچنین به کشورهای آسیایی میانه وصل می‌کند، اعلام کرد که این مسیر بعد از ۲۴ ساعت بسته بودن از ساعت ۹ امروز باز است. به مسافران توصیه شده که برای سفر در این مسیر با آمادگی کامل سفر کنند.