کشف سومین جهان دوردست توسط رصدگر سیارات فراخورشیدی ناسا

ماهواره‌ی نقشه‌بردار فراخورشیدی گذران ناسا به‌تازگی موفق به کشف سومین سیاره‌ی خود شد؛ دنیایی که بسیار خنک‌تر از نمونه‌های پیشین محسوب می‌شود.