اکنون مدتی‌ست که بحث اصلاح‌پذیری یا اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی در میان فعالان و تحلیل‌گران سیاسی ایران قوت گرفته است. بسیاری از حامیان "اصلاح‌طلبی" در مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی از اهمیت "امید" به آینده و تداوم تلاش‌ جمعی برای تحقق آهسته اما پیوسته اصلاحات می‌گویند و آن را تنها راه نجات کشور از نابسامانی، ناکارآمدی و فساد کنونی می‌دانند.