قمر آیو

فضا پیمای جونو متعلق به ناسا موفق به مشاهده فوران آتشفشانی بر روی یکی از اقمار مشتری به نام قمر آیو (io) شد و عکس های متعلق به این پدیده را به زمین مخابره نمود. عکس های دریافتی از فضاپیمای جونو متعلق به ناسا نشان می دهد یک فوران آتشفشانی بر روی یکی از اقمار ...

نوشته مشاهده فوران آتشفشانی بر روی قمر آیو اخترشناسان را شگفت زده کرد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.