اخیرا یک دادگاه تجدید نظر در ایران رای به برائت یک شهروند بهائی داده و اعلام کرده "صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت تبلیغ علیه نظام تلقی نمی‌گردد."