سمینار کاربردی بلاک چین و قراردادهای هوشمند

در تاریخ ۷ بهمن ماه سمیناری در ارتباط با معرفی فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند برگزار می‌شود.