درباره پدیده ذهن‌ آگاهی چه می‌دانیم؟

تمرینات ذهن‌آگاهی ممکن است به کاهش استرس و اضطراب و بهبود وضعیت خواب و حتی کاهش وزن منجر شوند.