امام جمعه یک مسجد در خارطوم، پایتخت سودان پس از آن که معترضان سودانی به او برای عدم رهبری تظاهرات علیه عمر البشیر، رئیس‌جمهوری اعتراض کردند، از مسجد فرار کرد. در سه هفته‌ای که از تظاهرات ضد دولتی سودان می‌گذرد ۲۲ نفر کشته شده‌اند.