بوی بد تهران

امروز بسیاری از خبرگزاری‌ها به نقل از استاندار تهران اعلام کردند صنایع لبنی و کشتارگاه‌های مرغ منشا اصلی بوی بد تهران هستند، اما استاندار تهران این موضوع را تکذیب کرد و گفت از سخنان من سوءبرداشت شده است. روز چهارشنبه 12 دی 1397 بوی بسیار بدی در سطح شهر تهران پخش شده بود که شهروندان را آزار می‌داد. ...

نوشته استاندار تهران ارتباط بوی بد تهران با پسماندهای صنایع مواد غذایی را تکذیب کرد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.