ادوبی دو آسیب‌پذیری بحرانی در Acrobat and Reader را برطرف کرد

شرکت ادوبی دو آسیب‌پذیری Privilege Escalation و Code Execution روی محصول Acrobat and Reader را توسط به‌روزرسانی تازه خود مرتفع کرد.