در حالیکه صادرات نفت خام ایران روند نزولی طی کرده، تلاش این کشور برای یافتن خریدار در کشورهای معاف از تحریم‌های آمریکا با مشکل مواجه شده است. ایالات متحده شماری از کشورها را موقتا از تحریم نفتی ایران معاف کرده اما ابهام در مورد جزئیات استفاده از معافیت مانع از استفاده کامل از آن شده است.